Justyna Jarentowska adwokat@jarentowska.pl +48 785 044 447

Rolnicy, gospodarstwa rolne i grupy producentów rolnych

Porady prawne dla rolników, gospodarstw i producentów rolnych – Tomaszów Lubelski

Prawo rolne oraz wszystko, co wiąże się z prawną stroną działalności rolniczej to jedna ze specjalności Kancelarii. Świadczone przez adwokat Justynę Jarentowską porady prawne dla rolników obejmują wszystkie aspekty związane z prowadzeniem gospodarstwa, w tym dotyczące obrotu nieruchomościami, inwestycji, dziedziczenia, odszkodowań.

Pomoc prawna dla przedstawicieli branży rolniczej - zakres usług

Rolnicy, jako przedstawiciele specyficznej branży, często stoją przed nieco innymi dylematami prawnymi niż przedsiębiorcy działający w ramach pozostałych gałęzi gospodarki. Kancelaria prawna Justyny Jarentowskiej oferuje wyspecjalizowane porady prawne dla rolników oparte na wiedzy i doświadczeniu dotyczącym specyfiki rolnictwa, jakich często nie posiadają inni adwokaci.

Usługi Kancelarii obejmują między innymi:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie pism w postępowaniu przedsądowym i sądowym,
 • reprezentację przed organami, sądami, innymi podmiotami,
 • doradztwo w zakresie prawa obrotu nieruchomościami rolnymi,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • pomoc w zakresie szkód łowieckich,
 • doradztwo przy realizacji inwestycji,
 • doradztwo w sprawach dotyczących dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Kancelaria prawna prowadzi sprawy sądowe i administracyjne oraz reprezentuje Klienta przed innymi podmiotami, podejmuje się również wszechstronnej działalności związanej z obsługą prawną gospodarstw rolnych, rolników i grup producentów rolnych. Doradztwo Kancelarii obejmuje też m.in. prawo spadkowe,  a więc sprawy dotyczące dziedziczenia, podziału majątku lub spadku itp.

Prowadzimy współpracę z podmiotami rolnymi na terenie całego województwa lubelskiego (biura mieszczą się w Tomaszowie Lubelskim i Lublinie), także w ramach stałej obsługi prawnej.

Pomoc prawna obejmuje taki dziedziny jak:

 • prawo rolne,
 • obrót nieruchomościami rolnymi,
 • dzierżawa gruntów rolnych,
 • prawo spadkowe obejmujące gospodarstwo rolne,
 • rozwód rolników,
 • dochodzenie wierzytelności przez rolników, producentów, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców, 
 • skup płodów rolnych,
 • magazynownie płodów rolnych,
 • umowy cywilnoprawne (tworzenie, konsultacja, obsługa) – umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa kontraktacji, umowa, sprzedaży, umowa kupna, umowa przechowania oraz inne,
 • w badaniu stanu prawnego nieruchomości rolnych i leśnych,
 • odrolnienie gruntów,
 • podział nieruchomości rolnych i leśnych,
 • zniesienie współwłasności niruchomości rolnych;
 • podział majątku w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne,
 • dopłaty, 
 • postępowania administracyjne związane z rolnictwem i przetwórstwem,
 • sprawy dotyczące spółdzielni rolnych – członkostwo, spory,
 • darowizny,
 • odszkodowania za szkody łowieckie,
 • odszkodowania za wypadek przy pracy rolnika,
 • odszkodowania za gradobicie,
 • odszkodowania w rolnictwie,
 • odszkodowania z OC gospodarstwa,
 • prawo hodowców zwierząt,
 • egzekucja komornicza w stosunu do rolnika,
 • spory sąsiedzkie, 
 • rolnictwo ekologiczne,
 • upadłość konsumencka rolnika,
 • windykacja należności,
 • zasiedzenie nieruchomości rolnych.