Justyna Jarentowska adwokat@jarentowska.pl +48 785 044 447

Rolnicy, gospodarstwa rolne i grupy producentów rolnych

Usługi Kancelarii obejmują między innymi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie pism w postępowaniu przedsądowym i sądowym,
  • reprezentacja przed organami, sądami, innymi podmiotami,
  • doradztwo w zakresie prawa obrotu nieruchomościami rolnymi,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • pomoc w zakresie szkód łowieckich,
  • doradztwo przy realizacji inwestycji,
  • doradztwo w sprawach dotyczących dziedziczenia gospodarstwa rolnego.