Justyna Jarentowska adwokat@jarentowska.pl +48 785 044 447

Klienci indywidualni

Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych – Tomaszów Lubelski

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych w postaci:

 • porad prawnych,
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzania pism, umów oraz innych dokumentów,
 • prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych oraz reprezentowania Klienta przed odpowiednimi organami.

Zakres działalności Kancelarii

Kancelaria prawna Justyny Jarentowskiej oferuje profesjonalną pomoc w obrębie wielu gałęzi prawa, zakres pomocy dopasowując do potrzeb Klienta. Usługi Kancelarii obejmują szeroki zakres, między innymi:

 • prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe, osobowe, konsumenckie,
 • prawo spadkowe – przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, testamenty, podział spadku i inne sprawy związane z dziedziczeniem,
 • prawo rodzinne – rozwód, separacja, alimenty, opieka nad dziećmi, także sprawy majątkowe małżonków),
 • prawo budowlane, m.in. kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
 • prawo pracy – sprawy związane ze stosunkiem pracy, roszczenia dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania, przywrócenia do pracy lub przywrócenia warunków pracy itd. (reprezentacja pracowników oraz pracodawców
 • prawo ubezpieczeń społecznych – świadczenia rentowe, emerytalne, zasiłki, składki itp.
 • prawo administracyjne – reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pisma, wnioski, odwołania, skargi itd.
 • odszkodowania: komunikacyjne, za błąd medyczny, nienależyte wykonanie umowy, uszkodzenie ciała, inne.

Kancelaria świadczy swoim Klientom zarówno pomoc w postępowaniu przedsądowym, jak i poprzez reprezentację w sądzie. Prowadzimy sprawy rozwodowe, separacyjne i alimentacyjne, pomagamy dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia w różnego rodzaju sytuacjach (w tym odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej i odszkodowania komunikacyjne), reprezentujemy pracowników i pracodawców przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. We wszystkich wymienionych dziedzinach adwokat Justyna Jarentowska udziela również porad i konsultacji prawnych.