Justyna Jarentowska adwokat@jarentowska.pl +48 785 044 447

Klienci biznesowi

Usługi Kancelarii obejmują między innymi:

  • bieżącą obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego,
  • tworzenie i opiniowanie umów,
  • akty założycielskie spółek oraz akty wewnętrzne podmiotów gospodarczych – umowy, statuty, regulaminy,
  • postępowania upadłościowe,
  • odzyskiwania należności,
  • dochodzenie odszkodowań, kar umownych oraz innych roszczeń,
  • obsługa prawna inwestycji, w tym sprzedaży i nabywania nieruchomości oraz inwestycji budowlanych,
  • reprezentowanie przed sądami, organami administracji.