Justyna Jarentowska adwokat@jarentowska.pl +48 785 044 447

Cennik

Jasność systemu rozliczeń z Klientem jest niezwykle istotną kwestią. Wysokość wynagrodzenia jest zawsze ustalana indywidualnie z każdym Klientem, a jego stawka określona jest w oparciu o charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ze względu na charakter spraw możliwe jest przyjęcie następujących modeli rozliczeń :

  • wynagrodzenie kwotowe za prowadzenie sprawy,
  • wynagrodzenie na podstawie ustalonej stawki godzinowej,
  • wynagrodzenie ryczałtowe (abonamentowe) - stała miesięczna kwota za kompleksową obsługę prawną w ustalonym zakresie.

Wszelkie informacje przekazane Kancelarii oraz uzyskane w ramach udzielanych porad i prowadzonych spraw objęte są ścisłą ochroną i stanowią tajemnicę adwokacką.

Przejdź do kontaktu